petak, 28. travnja 2017.

Krumpir naš svagdanji


Ove godine slavimo Uskrs i Vaskrs po gregorijanskom i julijanskom kalendaru na  isti dan 16 travnja. Uz ovaj blagdan iz mojih mladenačkih sjećanja  izvire mnogo  tema.  Uoči Uskrsa  čistilo se dvorište, moj mamek i strinka Bara pobilile  su hižu da bu  bi bila lipa (donja sutlanska kajkavska ikavica).  U našem selu je ličenje fasade bio ženski posao.  Ljudi su nekad oko Uskrsa pričali o sjetvi, o štednji na hrani i sjenu za blago, jer se  obično u zimi puno potrošilo pa su se pitali hoće li   biti dostatno do nove žetve.  Mi djeca  počeli smo nakon  Uskrsa  čuvati blago na pašnjacima. Kokoši su počele nesti  više jaja koje smo oslikavali pa smo ih nazivali pisanice. Te pisanice su postale simbol Uskrsa.

Uz sadnju krumpira sijao se i  grah 
Fotografija od Josipa Grđana,Iz  monografije "Samo Samobor" 2011

 Danas uoči Uskrsa pričamo o potrošnji energije, o kreditima, bankama i ostalim uvjetima  života koji su radikalno izmijenjeni u odnosu na naše pretke. No kako se čovjek po svojoj fiziologiji tijela i duha ipak ne mijenja kao današnja politika,  zato valja propitati i usporediti načine života i gospodarenje prije i danas te izvući neke zaključke. Odricanje i  štednja bila je glavna poluga gospodarenja, dok nas danas banke tjeraju da se zadužujemo do nesagledivih razmjera. Pokušajmo promatrati razlike u gospodarenju u razdoblju djed-unuk kroz uzgoja krumpira.
Svakodnevno gutamo vijesti kroz koje uspoređujemo prilike u svijetu i uspoređujemo različite faktore. Recimo, dobro je pogledati potrošnju energije  pojedinih velikih država kako bi se razumjela njihova politika. Putem interneta saznajemo cijene energije  u  SAD-ui Hrvatskoj

 Naši polupismeni preci nisu znali objasniti mjernu veličinu energije ili mjerne  jedinice  - kilovatsat (kWh)  ili džul (J),  ali su je osjećali kroz energetske potrebe. Naprimjer, skupljajući drva za kuhanje i grijanje, kroz volovske zaprege za odvoz gnoja  i oranje za proljetnu sjetvu.  Danas energiju jasno vidimo kada treba platiti potrošak električne struje kroz cijenu  mjerne jedinice kWh koja je približno jedna trećina od milijun džula (1 kWh=3,6 MJ). Dnevno   čovjeku  treba 12,6 MJ energije koju unosi jelom i pićem u svoje tijelo. Godišnje se u svijetu pojede 50 kg  u HR 37 kg  krumpira po stanovniku. Dnevne energetske potrebe  u hrani su dovoljne ako se pojede 1kg krumpira.

Kad se moj ujak Matija vratio iz Amerike uoči Prvoga svjetskog rata, jer je bio bolestan, rekao je:  Više nikam nejdem dok ovdje iz jednog krumpira ne izrastu tri. Ta se njegova izjava često ponavljala u našem domu. Poslije sam na svom radnom mjestu radio različite bilance gdje su se računali omjeri dobivenog proizvoda iz uloženih sirovina, energije i novca. Računao sam u bilancama omjere koji se nazivaju indeks profitabilnosti[i],  materijalna ili energetska rentabilnost.  Ako težimo  k održivosti  onda moramo u te bilance ubaciti  dodatne  troškove zbog otpada, škarta,  smeća i emisije štetnih tvari u vodu, tlo i atmosferu. Uobičajeno je za dobre analize da se  bilance  rade  u materijalnim,  energetskim pa tek onda u novčanim jedinicama. Budući da je vrijeme sađenja krumpira pokušao sam provjeriti točnost formule mojeg ujaka: jedan posađeni krumpir daje prinos od tri krumpira.

Na ovoj internetskoj adresi nalazim podatak: iz 2500 kg sjemena dobije se u  konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji 25.000 kg krumpira.  Materijalni omjer između sjemena (input) i prinosa krumpira (output) je 1:10. No kada se  izračuna novčani  trošak  nabave sjemena,  gnojiva NPK, uree i  zaštitnih   sredstava (pesticida) te oranja i obrade tla, što iznosi 21.103 kn/ha,  a prihod je 39.600 kn/ha  onda je taj omjer pao na 1:1,87 zaokružimo  ga na 1:2. To je podatak  zbog kojeg  čujemo  kako  se ništa ne isplati delati.

Na slovačkojinternetskoj adresi nalazim znanstvenu analizu s nazivom na slovačkom jeziku koji je dosta sličan hrvatskom jeziku (Energetička bilancia pestovania zemiakov v ekologičkom. Low input a konvenenom systeme) ili engleski (Energy Balance of Potato Growing in Ecological. Low-Input and Conventional Production System) koja uključuje i energetsku bilancu od sađenja do prinosa krumpira. 
Analizirane su tri metode uzgoja krumpira; ekologijska prema IFOAM  preporukama, zatim  integrirana i konvencionalna gdje su uključene različite  vrste uzgoja kroz obradu tla te količine gnojiva i vrste i količine zaštitnih sredstava.
Prosjek prinosa ili uroda  kod sve tri metode bio je 24,75  t/ha slično kao u gore navedenom slučaju. Za sve procese  materijala primijenjenih pri sjetvi bilo je potrebno 38,05 GJ/ha energije, a  dobiveno  je 99,26 GJ/ha energije izraženo kroz kaloričku vrijednost krumpira koji jedemo. Znači, omjer je 99,26 : 38,05 = 2,6. Rječnikom mojeg ujaka iz jednog  energetskog krumpira danas se dobije 2,6  energetskih krumpira što je  približno slično i financijskom omjeru. Iz te slovačke analize proizlaze zanimljivi podaci koji nas tjeraju na razmišljanje. Za sjetvu ili sađenje krumpira u integriranom uzgoju bilo je potrebno 38,56 GJ/ha energije od  čega otpada: na ljudski rad  0,60, na strojni rad oranje i vađenje krumpira  15,29, na zaštitna sredstva  1,71,  na organsko gnojivo 10,8,  na  umjetno gnojivo  5,11  i   na  sjemenski krumpir  5,67 GJ/ha. Kod ekološkog uzgoja nije primijenjeno umjetno gnojivo pa je urod (output) bio  22,41 t/ha,  dok je kod integriranog uzgoja bio  urod 25,24 t/ha krumpira.
U diskusijama  oko ovih podataka mogu se davati različiti parametri kao  što je omjer strojnog i ljudskog rada koji iznosi 15,29/0,6 = 25,48. Vratimo se u doba mojeg ujaka kada su volove koji su bili na sunčev pogon zamijenili današnji  traktori. Taj podatak 25,48 je broj  slugu koji se  pridodaju svakomu od nas zbog  industrijskog načina  današnjeg  gospodarenja i života. No, priroda ne oprašta i daje nam nove zadatke koje moramo rješavati,  jer je zamjetno trovanje okoliša različitim štetnim tvarima. Je li pametno odbaciti  motiku i upotrebljavati  herbicide gdje treba i ne treba.  Koliko je jedan od najprimjenjivijih herbicida Glifozata štetan za čovjeka, životinje i biljke već se dokazuje znanstveno i u praksi. Pročitajte pa razmišljajte. Valja se sve više ekološki opismenjavati, a ne odmah proglasiti način života naših predaka zaostalim u odnosu na današnje postupke. Vidimo kako je kod ekološkog uzgoja prirod krumpira bio manji oko 3 t/ha  od integriranoga, jer nije korišteno umjetno  gnojivo koje  mineralizira tlo i onečišćuje vode.
Prema tomu valja nam bilancirati ili vagati različite podatke koje smo već spoznali kako bismo što bolje zaštitili okoliš i sve nas.

[i] U financijskom menadžementu postoje različite metode procjene isplativosti projekata kao što su: razdoblje povrata (PBP), interna stopa prinosa (IRR), neto sadašnja vrijednost (NPV) koje uzimaju u obzir diskontirani tijek novca. Sve te metode mogu se lako računati u Excelu.