ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Klimatske promjene


1.Kada su primječene klimatske promjene
Prosinac je mjesec darivanja. Sveti Nikola ili Božić (mali Isus, mali Bog) ili Djed Božićnjak dariva djecu, ponekad i odrasle. Hoćemo li ove godine imati bijeli Božić, pitanje je koje ne postavljaju samo djeca. Zbog globalnog zagrijavanja tj. promjene globalne temperature, padanje snijega sve je rjeđe u našem podneblju, pa kažemo da je došlo do promjene klime 
Prvi znak te pojave vidio je švicarski seljak J. Peeraudin 1811. godine, zamijetivši kako gromade kamenja i tla padaju u dolinu zbog ledenjaka koji se pomiče. To je priopćio građevnom inženjeru Ignatzu Venetz-Sittenu koji je tu pojavu opisao 1821. godine u povijesnom društvu u Lucernu. Velike znanstvene diskusije danas se vode o tome u kojem udjelu staklenički plinovi uzrokuju promjenu klime u odnosu na druge uzroke.


Božična čestitka, Zagreb 1830. -V.Kirin

U ovom mjesecu postoje mnogi događaji koji govore o strategijama i planovima glede promjene klime. U Madridu se od 2. do 13. prosinca održala konferencija državnika i znanstvenika o promjeni klime tzv. COP 25. Očekivali smo ili smo se nadali pozitivnim rezultatima s navedene konferencije. No, svijet će tek na COP 26 Glasgow sljedeće godine znati može li se madridski samit o klimi smatrati uspješnim, izjavila je njemačka ministrica okoliša Svenja Schulze. Pa  čak UN- generalni sekretar  Antonio Guterres je rekao „Razočaran sam rezultatima  COP25.Međunarodna zajednica izgubila je važnu priliku za pokazivanje povećane ambicije na ublažavanju, prilagodbi i financiranju za rješavanje klimatske krize“ Ubrzo nakon završetka konferencije u Madridu, završilo je drugo razdoblje Kyoto protokola, koji krajem studenog 2019. još nije stupio na snagu, jer nije postignut minimalni broj ratifikacija.
Na nama je sada prihvaćati ili vjerovati zaključcima mnogih konferencija o klimi. Od 1946. do 2015. g. tijekom 70-ak godina održano je uz pomoć UN-a 29 eko-konferencija koje su
djelomično ili potpuno obrađivale pojmove održivosti, prehrane i promjene klime. Prisjetimo se samo nekih, primjerice Međunarodne konvencije o kitolovu 1946. godine, Konferencije o ljudskom okolišu (Stockholm, 1972.), Zaštita ozona (Montreal, 1987.), UNCED-ove konferencije (Rio de Jaineiro, 1992.), izvještaji tzv. Agende 21 s poznatom frazom Globalno misliti, lokalno djelovati, Svjetskog samita o hrani (Rim, 1996.), UN-ove konvencije o zaštiti klime (Kyoto protokol, 1997.), Skupa o osam milenijskih ciljeva (New York, 2000.), Svjetske konferencije o klimi (Kopenhagen, 2009.; Durban, 2012.; Pariz, 2015.)…
Na kraju treba spomenuti Samit UN-a o održivom razvoju (New York, 2015.), na kojem je postavljeno 17 ciljeva do 2030. g. (tzv. Agenda 30) 
Ciljbr. 13 govori o zaštiti klime. Citiram tekst izbrošure (ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, I. izdanje, prosinac 2015.):
“Poduzeti hitne akcije u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica. Klimatske promjene utječu na sve zemlje, na svim kontinentima. Ljudi već osjećaju značajne posljedice klimatskih promjena koje uključuju promjene vremenskih obrazaca, podizanja razine mora i više ekstremnih vremenskih pojava. Bez akcije, predviđa se rast prosječne temperature na planetu tijekom 21. stoljeća, koji bi vjerojatno nadmašio 3 stupnja Celzijeva. Najsiromašniji i najranjiviji ljudi su, nažalost, najviše pogođeni. Danas su dostupna povoljna rješenja koja omogućuju zemljama prijelaz na čišća i otpornija gospodarstva. Sve se više ljudi okreće obnovljivim izvorima energije i drugim mjerama koje smanjuju emisije i doprinose naporima prilagodbe. Klimatske promjene su globalni izazov koji ne poznaje nacionalne granice. Emisije na jednom mjestu utječu na ljude u širem okruženju. Mjere za smanjivanje klimatskih promjena treba integrirati u nacionalne politike, strategije i planove. Pored toga, treba unaprijediti obrazovanje, podići razinu svijesti, kao i ljudske i institucionalne kapacitete za ublažavanje i smanjivanje utjecaja klimatskih promjena, od prilagođavanja do ranog upozoravanja.“
3. Nada i očekivanje
Za daljnju diskusiju valja utvrditi razliku između nade i očekivanja kako nas upućuje filozof Ivan Illich (1926. – 2002.) rođen u Beču, od oca Hrvata i majke Židovke. Pisao je kritički o školstvu i zdravstvu. Prema grčkoj mitologiji Pandora, boginja Zemlje, nosila je u svojoj kutiji sva zla i dobra. Pandora je pustila na slobodu i zlo i dobro. Dobro pušteno iz kutije je nada. Nada u strogom smislu te riječi označava nepokolebljivo vjerovanje u dobrotu prirode, dok je pojam očekivanje nešto što nas upućuje na ishode ili rezultate koje čovjek sam planira i kontrolira. Nadamo se kako je Zemlja živ organizam koji će se sam od sebe popraviti. Ugrčkoj mitologija Gaja je personifikacija Zemlje kroz utjelovljenje ideje da je slična liku čovjeka. Gaja je majka predaka svih života: božica prvobitne majke Zemlje  Gaja je hipoteza da Zemljine žive i nežive komponente funkcioniraju kao jedan sustav koji regulira životne komponente i održava uvjete kao što su temperatura ili salinitet oceana ili sastav atmosfere, tako da bude pogodna za život. Gaja Zemlju smatra živim organizmom.
4. Što mi u Hrvatskoj radimo po tom pitanju?
Ove jeseni donesen je Nacrt energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatskuza razdoblje od 2021. do 2030 (NECP) 
Riječ je o dokumentu od iznimne važnosti, čak i veće od nacionalne energetske strategije, jer je njegovo donošenje obavezno za sve članice Europske unije, a Europska komisija provodi reviziju planova u smislu jesu li konkretni i usklađeni s EU politikama. Plan se sada donosi prvi put. On opisuje sadašnju situaciju u ključnim sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, gospodarenje otpadom, industrijski procesi, šumarstvo) i treba sadržavati mjerljive doprinose za ostvarivanje ciljeva u smjeru održive proizvodnje i potrošnje energije. NECP plan moramo dostaviti Europskoj komisiji do 31 prosinca. Mnoge države moraju u svojim planovima i akcijama navesti napuštanje fosilnih goriva što više mogu.
Neki podaci iz tog plana;
4.1.Planirani iznos neposredne potrošnje energije u 2020. godini je 291,3 PJ (6,96 Mten), što uključuje kao apsolutni iznos primarne energije 448,5 PJ (10,71 Mten). (ten= tona ekvivalentne nafte 11600 kWh) Omjer između  potrošene  i primarne energije  je broj koji grubo pokazuje kako gospodarimo energijom. U našem slučaju 35% energije se gubi u pretvorbi. Taj broj je  zapravo prva stepenica na kojoj se procjenjuje mogućnost štednje i ostali gubici koji su  po naravi neizbježivi gubici energije. 
4.2. Udio obnovljivih izvora energije OIE 2030. g. treba biti 36,4 %. Ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova za RH u 2030. godini kreću se od 7 do 43 %.
4.3. Hrvatska ima potencijal dobivanja energije od sunca od 8 do 10 tisuća MW, isto toliko i iz vjetra. Planirana je samo jedna petina.
4.4. Na televiziji je u studenom prikazano otvaranje geotermalne elektrane u Bjelovaru od 100 MW, a postoji potencijal od 1000 MW.
4.5. Na otoku Vis pušta se u pogon elektrana na sunce. U Hrvatskoj je realizirano 800 MW iz OIE, što je premalo prema drugim zemljama EU.
4.6. Glavni cilj NECP plana je dekarbonizacija, uklanjanje emisija stakleničkih plinova te primjene obnovljivih izvora energije OIE.
4.7. Energetskaučinkovitost ima svoj  nacionalni portal iz kojeg se može mnogo toga naučiti i vidjeti 
4.8. Početak glavnih radova na izgradnji kombi-kogeneracijskog bloka u Elektrani-toplani Zagreb, investiciji vrijednoj 900 milijuna kuna održan je19  prosinca. Novi visokoučinkoviti blok KKE EL-TO Zagreb, snage 150 megavata električne (MWe) i 114 megavata (MWt) toplinske energije, predstavlja najveće pojedinačno ulaganje Hrvatske elektroprivrede (HEP) u nove proizvodne objekte u posljednjih 10 godina, istaknuto je na svečanosti uz prisustvo predsjednika Vlade  A. Plenkovića-
4.9. Neki gradovi  zbog gradskog  smoga u Indije  koriste nužnu mjeru da se vozi automobili  prema registarskoj tablici na par nepar. Takva mjera može vrlo brzo postati stalna praksa i kod nas zbog smoga i zakrčenog prometa.
4.10.Akcije smanjenja potrošnje ne samo  fosilnih goriva valja „spustiti“ na brigu  običnih građane. Moja  ideja za  novi zakon !!! o energetskoj učinkovitosti; Ne smije  se nabaviti  energetsko trošilo primjerice automobil, dok se ne dokaže da  građanin  investira u uređaje za korištenje sunčeve energije ili  za povećanje energetske učinkovitosti primjerice ugradba toplinske izolacije u zgradarstvvu. Upoznajmo se gospodarenjem s okolišem prema HRN USO 14000.