nedjelja, 23. rujna 2012.

Učinkovito gospodarenje energijom

HEP tvrdi: grijanje mora za 37 % poskupiti !
Iza  podnaslova  sam stavio uskličnik, a ne upitnik,  koji  našu zbilju povezuje  ekonomski, politički i ekološki. Jasno, da se ne veselim poskupljenjima  grijanja s toplom vodom iz TE-TO elektrana, koju  koriste  mnogi  građani. Zašto (!) uskličnik.  Zato jer uz dosta  razonode, sporta i ispraznosti, koje prenose  mediji,  javnost  se   informira i o pravim životnim pitanjima. Kada situacija prelazi u konflikt onda se počinju  stvari  rješavati. Vlada samo savjetuje još ne piše zakone  : „ugradite brojila pa više nećete grijati parkove“ (?)  
Iza ove rečenica stavio sam  upitnik  jer  izlaz u učinkovito gospodarenje s toplinskom i električnom energijom  je u prvom redu  povećana toplinska zaštiti zgrada .
a u drugom redu promjena ponašanja  građana prema energiji, što znači kontrola energetske potrošnje tj ugradba brojila.  Proizvođači gradiva za toplinsku zaštitu obodnih konstrukcija zgrada,  naprežu sve svoje financijske mogućnosti, spuštaju cijene,  poklanjaju u akciji fasadnu žbuku, kako bi prodali toplinske izolatore i ostala gradiva. Ljudi nemaju novaca niti  za razonodu gledanja nogometa, niti za toplinska brojila tzv elektronični razdjelnici topline, ali niti za toplinsku zaštitu  zgrade ili stana.
 Njemački zakonodavac je 1977g godine rješavao isti zadatak,  kako smanjiti godišnju energetsku  potrošnju u zgradarstvu  od 300 kWh/m2  na 150 kWh/m2 po četvornom metru stambene  površine. Cilj  je postignut nakon 5 godina, time da je toplinska zaštita imala najveći udio u tom smanjenju. Dakle glavna briga su i u nas  stare neizolirane zgrade.

"Samoterm" mortovi ili  sustav toplinskih fasada  "Samoborka" je  prva počela u SFRJ  razvijati već 1968 godine. Slika iz knjige "Štedljivije grijanje" Izdavač  magazin "Majstor"  

Valja promijeniti  ponašanje prema potrošnji energije. Kako ? Brod koji uplovio u luku s ugljenom ili naftom  za termoelektranu doveo je energiju koja se naziva primarna energija. Troškovi i nabava primarne energije su briga Vlade koji se podmiruju iz budžeta . Toplinska energija koju koristimo za naša potrebe je sekundarna ili finalna energija čije troškove plaća krajnji  potrošač. Ti troškovi ne mogu biti socijalne naravi i te troškove ne može podmiriti neki gradonačelnik svojim vetom na poskupljenje . Isto tako ne može  isti gradonačelnik  dozvoliti  badava vožnju tramvajem stanovnicima starije dobi  tj svojim biračima?.
Kako najbolje iskoristiti primarnu energiju   vidi se u statističkim podacima o energetskoj  intenzivnosti . Energetska intenzivnost je omjer između  energije izraženo normiranom naftom u tonama  tzv naftnim ekvivalentom  (toe)  koja se potroši za stvaranje koristi i zadovoljenje ljudskih potreba,  izraženo dohotkom  BDP-a u  US $ ili € . [ 1 toe= 11600 kWh ]
Energetska intenzivnost je u direktnoj vezi sa energetskom učinkovitosti  i za našu zemlju ona iznosi    0, 284 toe za svakih 1.000 €  BDP-a. U Hrvatskoj se 2009 g. potrošilo  ukupna energije 8,72 milijuna  toe  naftnog ekvivalenta , odnosno 2,2 toe  po stanovniku. U Hrvatskoj se troši 39% manje energije po stanovniku, ali je zato energetska intenzivnost  1,67 puta veća  nego u EU. Energetska intenzivnost Hrvatske usporediva je s energetskom intenzivnošću novih država članica EU (Slovenija:0,253,29 toe /1000 €, Poljska i Mađarska oko 0, 400 toe /1000 €).(više vidi http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/08880.pdf)
Dakle, svaki građanin u svakom procesu (doma ili na radnom mjestu) mora  početi mijenjati svoje ponašanje  prema iskorištenju  u pretvorbi primarne energije u korisnu energiju. Na početku ove godine sam pisao u ovom blogu o toplinskoj zaštiti zgrada . Toplinski neizolirana obiteljska kuća korisne tlocrtne površine 143 m2 na području Zagreba godišnje troši 182 kWh/mtoplinske energije, dok isti takav objekt izoliran prema odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09) troši 50 kWh/m2. To znači da se pravilnom izolacijom i gradnjom godišnje može uštedjeti 18.913 kWh ili 72 posto nekadašnje godišnje potrebne energije za grijanje  gore navedene zgrade.http://ekovalen.blogspot.com/2012/01/toplinska-zastita-zgrada-i-grijanje.html .U Tehničkom  propisu  su popisane najveće dopuštene vrijednosti koeficijenata prolaska topline, U [W/(m²·K)], građevnih dijelova zgrade koje treba ispuniti pri projektiranju novih i projektiranju rekonstrukcije postojećih zgrada i utvrđene su vrijednosti tehničkih svojstava nekih građevnih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proračuni propisani ovim Propisom.  
Smanjiti   energetsku potrebu zgrade ,što je zapravo vrlo važno svojstvo zgrade  znači smanjiti energetsku potrošnju. Za grubo mjerilo potreba goriva za sezonu grijanja po četvornom metru stambenog prostora mogu poslužiti slijedeći podaci: mrki ugljen 30- 40 kg /m, suho bukovo drvo 55 do 65 kg/m2 , loživo  ulje 12-16 kg/m2 ,  plin 17-22 kg/m2 , električna struja  120 -150 kWh/m2 . Energetska potreba zgrade obično iznosi po kubnom metru prostora  u grubo oko 35 W/m3. Vrlo rijetki kupci stanova pitaju za ovo svojstvo zgrada, ali skoro svi odmah pitaju koliko auto troši  benzina. Opet u grubo rečeno i auto i stan troše godišnje oko 10000 kWh energije. 
Učinkovito gospodarenje energijom primjerice kod obiteljske  kuće može se vidjeti u slijedećem:  Neizolirana kuća troši 34000 kWh   toplinske energije od loživog ulja ili 47 000 kWh primarne energije.  Ako se pak  grije  električnom strujom dobivena isto iz  mazuta onda  troši 100000 kWh primarne energije. No, ima li ista zgrada dostatnu  toplinsku zaštitu i ako se snabdijeva energijom iz   lokalne TE-TO (plinofikacija naselja)  plinske centrale, onda će trošiti  18 000 kWh primarne energije i to za grijanje 10000 kWh dok  će usput dobiti i 6000 kWh električne energije. Kod električnog grijanja zgrade atmosfera se onečišćuje s 187 kg sumpornog dioksida (SO2) dok kod plinske TE-TO grijanja emisija  SO2 iznosi samo 0,7 kg. To se naziva kogeneracija  u korištenju energije.
   Postoje mnoge EU direktive koje to propisuje. Tako je bilo propisano: do 31.03.2010. godine nacionalna državna tijela članica usvojiti će jedinstvenu metodu za izračun ukupne energetske učinkovitosti objekta, pri čemu se potrošnja odnosi na primarnu energiju.
-    Kod novih i postojećih objekata kod velike rekonstrukcije,  zahtjev je zemalja članica  uporaba visoko-učinkovitih alternativnih sistema kao npr:  
a)    decentralna   opskrba energijom iz obnovljivih izvora
b)    kogeneracija
c)    blokovsko grijanje i hlađenje
d)    dizalice topline 
e)    oprema za nadzor i kontrolu.
Prije dvadesetak godina  pisao sam u časopisu „Sam svoj majstor“ o  problemima  vlage u stanovima. Mnogo je bilo  upita  čitalaca redakciji o pojavi pljesnivih zidova.  Ti problemi su i danas prisutni. Kondenzna vlaga je pretežni uzročnik  ovlaživanja  zidova koji nisu dostatno izolirani. Te članke sam skenirao i mogu sepročitati.
Toplinska izolacija se može ugraditi s vanjske i unutarnje strane zida. Grijanje  će biti sve više diskontinuirano tj grijat će se povremeno i samo pojedine sobe. Ako se  želi brzo ugrijati  dnevna soba  onda  će se postići toplinska ugoda  (veća površinska temperatura stjenke i zraka) ugradbom toplinskih izolatora s unutarnje strane  zida. Kako spriječiti toplinske mostove i  kondenzaciju  vlage vidi crteže u priloženom linku.
Zbog smanjenja energetske  intenzivnosti i povećanja energetske učinkovitosti u cjelokupnom gospodarstvu, savjetovao bi Vladi da otežava svojim mjerama investicije u energetska trošila kao što su auto i klima uređaji, a potiče   proizvodnju i štednju energije ugradbom toplinskih fasada i sunčanih kolektora.

Prije desetak godina posjetio DOW tvrtku u Švicarskoj i začudio sam se kako su im kancelarije prazne. Na moj upit zašto su kancelarije prazne odgovorili su mi kako je zbog štednje energije jeftinije činovnike  premjesti u vlastite domove, a komunikacije među ljudima izvesti pomoću moderne   IT-tehnologije.  Kancelarije nije potrebno grijati i hladiti kada ljudi mogu raditi doma, gdje se također  moraju grijati i hladiti  prostorije. Usput postoji i  ušteda energije od smanjenja prijevoza. Samo  povremeno se činovnike [primjerice moguće  u nas iz JAVNOG SEKTORA] pozove ne važne sastanke.
Na kraju podsjetimo se na MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA – 16. RUJNA . Svi živimo pod „istim krovom“.

2 komentara:

  1. Joza, znate li podatak koliko privatnih kuća kod nas je stavilo 'topli ogrtac'? Meni se cini kad putujem, da je vecina kuca 'obučena'.

    OdgovoriIzbriši
  2. Novo izgrađene kuće imaju skoro 95% toplinske fasade .Ali to je kap u moru, jer stare zgrade kojih ima vrlo mnogo praktično su bez toplinske zaštite. Te zgrade stanari bi trebali iznutra izolirati i to samo one sobe koje stalno koriste. To bi bio veliki početak štednje energije.

    OdgovoriIzbriši