utorak, 30. siječnja 2018.

Šalica za kavu i LCA analiza

Iznesi na vidjelo broj, težinu i mjeru u godini oskudice- William Blake

1.Šalica kave.
Pamtim jednu staru novinsku vijest - kako je francuska glumica Brigitte Bardot,  koja nas je u mladosti očaravala svojom  ljepotom,  kad je ostarjela nosila u obližnji kafić svoju šalicu i čaj te bi naručila samo toplu vodu. Tada sam pomislio da je osiromašila, no danas bih tu vijest protumačio drukčije - glumica je postala ekološki osviještena. Evo zašto: aktualna ekovijest glasi da je Britanska agencija za zaštitu okoliša uobličila strategiju kako do 2023. ukloniti iz uporabe jednokratnu papirnato-polietilensku  šalicu za kavu. Ako donesete svoju  šalicu dobijete popust od 4 kune prema  britanskoj cijeni kave. U Velikoj Britaniji se godišnje potroši oko dva i pol milijardi tih šalica za koje treba posjeći  šume jer se ne mogu praviti od recikliranog papira. Ili, u cijelom svijetu proizvede se  toliko tih  šalica da bi deseterostruko opasale zemaljsku kuglu.
Sjećam se, kada sam bio dijete baka bi me poslala u dućan i dala mi bočicu od oko 0,5 litre za ulje. Izgleda da nas ta praksa čeka jer mlijeko već kupujem iz mljekomata pa ga nosim  u svojim staklenim  bocama. Najavljuje se da će se uz velike robne kuće otvoriti prodajna mjesta gdje će dolaziti i  po drugu  robu s vlastitom ambalažom. Taj  proces  će se ubrzati jer novije vijesti govore kako Kinezi  ne žele više kupovati selektirani polimerni otpad. Ambalaža ima velik udio u štetnosti za okoliš, dok proizvodnja i distribucija hrane, za koju je potrebna ambalaža nose najveći negativni utjecajna okoliš od svih drugih ljudskih potreba.

Utjecaj zgrade na okoliš računa se prema LCA metodologiji. Eko-podaci  emisije CO2 u atmosferu  su;   energija 2  kg/kWh,  opeka 0,23 kg / kg,   čelik 2,8 kg/kg, PET boca 0,79 kg/kg. Automobil (Audi A4 250 g/km

2.LCA analize.
Ako je proizvodnja hrane prvi neprijatelj okoliša drugi i treći su promet i stanovanje. Što činiti da negativni utjecaji na okoliš budu sve manji i podnošljiviji?
Čovjek se protiv neprijatelja okoliša bori obračunavanjem i vaganjem svih svojih aktivnosti, odmjeravajući ih s  različitim drugim utjecajima na okoliš. Pred sobom imam knjigu ili priručnik koja me upućuje na taj fenomen, a odnosi se na graditeljstvo ili kako pametno graditi stanove s minimalnim utjecajem na okoliš: zove se  Zeleni vodič  prema specifikaciji (The green guide to specification ;Jane Anderson:, IHS BRE Press, Bracknell - 2009) 
Specifikacija je dokument koji sadrži opis dijelova u ovom primjeru zgrade s tehničkim uvjetima koje treba ispuniti. U ranije doba je bilo navedeno da primjerice prozor mora imati određene dimenzije, a opeka određenu masu dok su u zelenom vodiču navedeni i podaci koliko svaki od elemenata zgrade utječe na okoliš.
To da se izbaci iz upotrebe obična  papirnata  šalica za kavu lijep je primjer trajnog poboljšavanja zaštite okoliša kroz smanjenje  štetnih utjecaja. Od državnih agencija do proizvođača i potrošača valja  primijeniti dostupne tehnologije koje su prikladne i održive kako bi se to moglo provesti. Metodologije provedbe trajnog poboljšavanja napisane su u normi upravljanje okolišem HRN EN ISO 14001 dok su temeljitiji  postupci opisani u normi ISO 14044 Održavanje okoliša - procjena životnog ciklusa - zahtjevi i smjernice.  U literaturi taj se pojam pamti pod skraćenim engleskim nazivom LCA - life cycle assessment.
Tu je vitalan pojam procjena životnog ciklusa što podrazumijeva analizu životnog vijeka bilo kojeg proizvoda. Procjena je popularno nazvana analizom od kolijevke do groba, to znači da se promatraju svi utjecaji  proizvoda na okoliš,  od proizvodnje preko uporabe do odlaganja na deponij. U cijelom  svom životnom ciklusu proizvod truje okoliš.
Pametan zakonodavac  mora  najprije propisati mjerljive emisije štetnih tvari,  kako bi se održala  kvaliteta  okoliša  primjerice od pitkih voda do čistog zraka. Svakomu je razumljivo  da deponiji s otpadom moraju biti odijeljeni i izolirani od pitkih voda! Oni  koji provode  trajno poboljšavanje čistoće okoliša - a to smo svi mi - moraju poznavati indikatore ili mjerljive  emisije štetnih tvari na okoliš.
3. Procjena utjecaja na  okliš.
U Zelenom vodiču specifikacija  su obračunati  i  ponderirani  indikatori  preko različitih  tzv. ekopointa u  kategorije utjecaja na  okoliš za najvažnije konstrukcije i elemente zgrada. U  knjizi  je podijeljen utjecaj zgrada na okoliš u 13 kategorija. Štetnost je ponderirana ili procijenjena kroz postotke.
1.         Abiotičko osiromašenje, iscrpljivanje  zaliha - 9,8 %
2.         Globalno zatopljenje - 21 %
3.         Oštećenje ozonskog sloja - 9,1 %
4.         Toksičnost, otrovnost za ljude - 8,6 %
5.         Ekotoksičnost - 8,0 %
6.         Fotokemijska oksidacija - 0,2  %
7.         Zakiseljavanje okoliša - 0,05 %
8.         Onečišćenje voda - eutrofikacija - 3,0 %
9.         Odlaganje čvrstog otpada - 7,7 %
10.       Nuklearni otpad - 8,2 %
11.       Osiromašenje zaliha fosilnih goriva - 3,3 %
12.       Iscrpljivanje vode - 11,7 %
13.       Ekotoksičnost za  pitku vodu - 8,6 %

Procjena životnog vijeka elemenata zgrade kroz 60 godina normirana je prema određenoj skali i svakom je dodana slovna oznaka štetnosti od najmanje do najviše: A+, A, B, C, D i E. Nizak utjecaj na okoliš ima oznaku A+ dok relativno visok utjecaj na okoliš ima znak E.
U knjizi su u tablici poredane konstrukcije i elementi  kao što zidovi, stropovi ili prozori dok je u stupcima uz ovih 13 kategorija utjecaja još istaknuto vrijeme ili interval zamjene elemenata zgrade, zatim udio emisije ugljičnog dioksida CO2  prema  četvornom metru konstrukcije ili elementa zgrade te udio moguće reciklaže u  postocima i kilogramima.
Konkretan primjer: procjena životnog vijeka za 1 m2 konstrukcije opečnog  vanjskog  zida unutar 60 godina koji je s unutrašnje strane obojen, a s vanjske ima toplinsku fasadu od U = 0,3 W/(m2 K) izgleda ovako: ukupan zbir svih 13 kategorija utjecaja na okoliš iznosi  A+, interval zamjene ili  rekonstrukcije iznosi  više od  60 godina, emisija  CO je 73 kg i može se reciklirati 0,6 kg.


4.Zaključak
Za suvremeni način življenja izmišljeno je i proizvedeno mnogo proizvoda, ali došli smo do spoznaje kako je svaki taj proizvod teret za okoliš bilo da je riječ o običnoj  šalici za kavu ili o četvornom metru opečnog zida. Znači, treba puno toga regulirati, a neke stvari jednostavno zaboraviti i više ih ne upotrebljavati.

Nema komentara:

Objavi komentar